Contoh Pidato Peresmian Masjid Baru

loading...
Contoh pidato peresmian masjid baru - Ini merupakan sebuah naskah pidato pendek berisi sambutan dari ketua DKM dalam acara peresmian masjid yang baru dibangun, sehingga memungkinkan naskah dapat di-hafal dengan mudah dan disampaikan dalam waktu singkat.

Berikut ini naskah pidatonya:

Mukadimah atau Pembukaan:
Bismillahirrahmanirrahiim...
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarokaatuhu...
Innalhamdalillah, nahmaduhuu wanasta'inuhuu wanastagfiruhu, wanauudzubillahi min sururi anfusinaa wa min sayyiati a'maalinaa mayyahdillahu falaa mudillalah, wa man yudlilhu falaahadiyalah...
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah SWT. Atas berkah dan rahmat-Nya kita masih diberikan kesehatan hingga hari ini. Dengan kesehatan itu, alhamdulillah, pada hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dalam acara peresmian masjid baru di desa kita ini.

Salawat serta salam semoga tetap tercurah-limpahkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Tak lupa juga kepada keluarganya, sahabatnya, para pengikutnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya.

Isi Pidato:
Saya berdiri di mimbar ini, tiada lain hanya untuk memenuhi kewajiban saya sebagai ketua DKM Masjid ... yang alhamdulillah, masjid yang selama ini kita dambakan bisa selesai dibangun.

Mudah-mudahan, ini merupakan awal yang baik untuk kita dalam rangka mendekatkan diri pada Allah SWT.

Ucapan terima kasih juga tak lupa saya ucapkan kepada Bapak-Bapak yang telah membantu dalam pembangunan ini. Baik yang membantu dengan hartanya, tenaganya, dan pikirannya, semoga menjadi amal saleh. Seperti janji Allah yang akan mengganti dan membalas setiap kebaikan yang kita lakukan.

Terima kasih juga kepada Bapak Kepala Desa yang telah menyempatkan waktu untuk hadir pada acara ini.

Baiklah, tanpa panjang-lebar lagi, saya persilakan Bapak KADES (Kepala Desa) untuk meresmikan masjid baru ini secara simbolis dengan menggunting pita di hadapan kita semua.

Alhamdulillah...
Tadi Bapak Kades sudah meresmikan masjid baru kita ini.

Mulai hari ini, mari kita gunakan masjid ini sebagai sarana ibadah dalam meningkatkan ketakwaan kita.

Penutup:

Selanjutnya...
Mari kita tutup acara peresmian masjid ini dengan doa.

Terima kasih atas perhatiannya.

Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarokaatuhu...
loading...

Subscribe to receive free email updates:

0 Response to "Contoh Pidato Peresmian Masjid Baru"

Post a Comment